dubai vize , dubai vize al, dubai,vizesi,dubai vizesi
dubai vize , dubai vize al, dubai,vizesi,dubai vizesi
dubai vize , dubai vize al, dubai,vizesi,dubai vizesi
dubai vize , dubai vize al, dubai,vizesi,dubai vizesi

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan www.dubaivizeal.com ( bundan böyle “Dubaivizeal” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

Dubaivizeal, müşteri ve müşteri temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, tabiyeti, ülke, şehir, pasaport numarası, verildiği yer ve tarihi, imza, adres, e posta adresi, cep/telefon numarası, ödeme bilgileri, talep veya şikâyet verileri, web site verileri, işlem güvenliği bilgilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep takibi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, faaliyetlerinin ilgili mevzuata veya şirket prosedürlerine uyumlulaştırma planlama ve yönetimi, amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, itibar yönetimi, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Dubaivizeal, kişisel bilgilerinizi kaydedecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, yapılan işlerin zorunluluğu gerektikçe (konsolosluk, büyükelçilik vb. işlerinizin nihayetleneceği bütün birimler) üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve sözleşmeli hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız kuruluşlar ile paylaşabilecektir.

AYDINLATMA BEYANI VE AÇIK RIZA BEYANI

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, Dubaivizal’ın tarafıma sunduğu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesini beyan ve taahhüt ederim.

dubai vize , dubai vize al, dubai,vizesi,dubai vizesi
Dünya'nın cazibe merkezi Dubai'ye gitmenin en hızlı yolu.

Dubai merkezli resmi vize sağlayıcısı statüsünde bulunan şirketimiz MBD Tourism LLC, dubaivizeal.com üzerinden gerçekleştirilen tüm vize başvurularını devlet gözetiminde işleme tabi tutmakta olup, Birleşik Arap Emirlikleri Yabancılar ve İkamet Genel Müdürlüğü (G.D.R.F.A.) tarafından resmi olarak yetkilendirilmiştir.